Promotie Jelena Vranjes

Op 26 september 2018 promoveerde Jelena Vranjes op haar proefschrift ‘On the role of eye gaze in the coordination of interpreter-mediated interaction’ aan de Universiteit van Leuven. Haar promotor was Dr. Geert Brône, Dr. Kurt Feyaerts en ikzelf waren co-promotor.
Met behulp van eye-tracking apparatuur heeft Jelena tot in groot detail in kaart gebracht hoe tolk en primaire speakers met blik (en gebaar en houding) het proces van getolkte interactie coördineren. Het zal voor kenners van dit type gespreksvoering geen verrassing zijn dat juist de beurtwisseling profiteert van deze coördinerende interactie. Blik (en gebaar) zorgen voor een soepele overgang, met minimale overlap, van de ene spreker naar de andere. Het is duidelijk dat het hier een persoonlijk aanwezige tolk betrof.
In Nederland worden de meeste gesprekken, ook in de ggz, via de telefoon getolkt. Uit divers kleinschalig onderzoek wordt wel duidelijk dat dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het tolken an sich, dat wil zeggen de overdracht van de ‘tekst’. Het gebrek aan oogcontact tussen tolk en primaire sprekers heeft vooral invloed op de coördinerende rol van de tolk: die kan niet ‘zien’ wanneer beurtwisseling opportuun is, noch kan hij met een blik aangeven wanneer hij de beurt wil krijgen. Telefonisch getolkte gesprekken verlopen daardoor wat minder vloeiend, maar inhoudelijk niet minder goed. Nieuw onderzoek zou zich kunnen richten op de vraag hoe de coördinerende functie in een dergelijk 3-gesprek het best kan worden vormgegeven.

0 reacties

Er is nog niet gereageerd.

Plaats de eerste reactie!

Plaats een reactie: