tolken via de telefoon neemt grote vlucht – voldoet het ook?

 Al sinds een aantal jaren is de trend dat tolkdiensten vooral telefonisch worden geleverd. Dit heeft een aantal evidente voordelen. De tolken hoeven niet meer te reizen – dit scheelt tijd en ook veel fileleed en de daaraan gerelateerde stress. Bij het Tolk – en Vertaalcentrum Nederland kunnen bovendien tolkdiensten in zeer veel talen zonder vooraf te reserveren via de telefoon à la minute worden geregeld. Voor afnemers is dit een enorm voordeel: geen geregel vooraf, geen zorgen dat de patiënt niet op tijd is, et cetera. Maar zijn er ook nadelen? Uit onderzoek dat ik in 2007 in opdracht van TVcN deed, bleek dat zowel tolken als afnemers van tolkdiensten (hulpverleners, marechaussee, politie et cetera) als voorwaarde stellen dat er goede apparatuur wordt gebruikt (lees: een telefoon met een goede luidsprekerfunctie) en dat het gesprek in een ruimte met een goede akoestiek wordt gevoerd (dus niet in een hol klinkende politiecel) met zo min mogelijk achtergrondgeluid bij zowel de tolk als de afnemers. Tolken zien als nadeel dat hun werkomstandigheden verschralen: geen persoonlijk contact meer met hun afnemers en nog minder contact met collega’s. Bovendien vergt het werken via de telefoon nog meer concentratie dan een persoonlijke tolkdienst en is daarmee dus erg vermoeiend.

Afnemers zijn van mening dat de kwaliteit van de ‘vertaling’ via de telefoon net zo goed is als in een persoonlijke dienst. Tolken echter menen dat die vertaalkwaliteit minder is. Omdat ze de non-verbale communicatie missen, zouden ze vaker de goede toon / betekenis, niet weten op te pikken.

Om hier nu meer duidelijkheid in te krijgen, werk ik mee aan onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Lessius Hogeschool uit Antwerpen. We nemen hiertoe twee gesprekken op tussen psychotherapeuten en hun patiënten waarbij in het eerste gesprek de tolk persoonlijk aanwezig is en in het tweede gesprek dezelfde tolk via de telefoon werkt. Omdat dus alleen de tolkmodus verandert, kunnen deze verschillende manieren van werken goed met elkaar worden vergeleken. Ik ben erg benieuwd wat dit op gaat leveren. Ik houd u op de hoogte.

0 reacties

Er is nog niet gereageerd.

Plaats de eerste reactie!

Plaats een reactie: