Moeten patienten Nederlands spreken?

De PVV stelde kort geleden kritische vragen in de Kamer over een bedrag van ruim 10 miljoen dat in 2008 door de overheid aan tolken was uitgegeven. De PVV vindt dat iemand die een tolk nodig heeft, die zelf moet betalen. Dit gaat lijnrecht in tegen het overheidsbeleid. Justitie en Volksgezondheid leggen de nadruk op toegankelijkheid van het rechtssysteem en de gezondheidszorg voor elke burger. Tolken worden op kosten van de overheid ingezet. Op die manier functioneeert het rechtssysteem en de gezondheidszorg optimaal – en daar heeft uiteindelijk iedereen profijt van. Ondertussen geeft de overheid ook veel geld uit aan inburgering en taallessen maken daarvan een belangrijk deel uit. Dit zijn natuurlijk ook complementaire activiteiten. Het is goed dat mensen die hier wonen Nederlands spreken. Dat is goed voor hun emancipatie en gezondheid. Tegelijkerijd is het een illusie dat alle ingezetenen de Nederlandse taal ook goed zullen leren beheersen: niet iedereen is dit gegeven, ondanks alle inspanningen. Daarbij komt ook nog eens dat voor gerechtelijke procedures en gesprekken in de gezondheidszorg een niveau van taalbeheersing nodig is dat veel mensen van buitenlandse afkomst niet zullen bereiken, of dat ze pas op de lange termijn zullen bereiken. Het korten op tolkdiensten is dan ook kortzichtig beleid.  Niet voor niets kopt de Gelderlander (21 maart 2009)  met ‘vertalen kan van levensbelang zijn’ – dit geldt zowel voor de direct betrokkenen als voor de maatschappij als geheel.

0 reacties

Er is nog niet gereageerd.

Plaats de eerste reactie!

Plaats een reactie: