Kunt u mevrouw misschien naar huis brengen?

 Via de listserve van de Amerikaanse National Council of Interpreters in Health Care (NCIHC) werd een inventarisatie gehouden van dingen die tolken wel eens waren gevraagd te doen die ze niet bij hun rol als tolk vonden passen. Het doel hiervan was dit te gebruiken in een training voor medisch personeel dat moest leren om met tolken om te gaan. De vraag leverde een grote en snelle respons op – waaruit ik opmaak dat het een vraag is die tolken aanspreekt.

Uit de antwoorden blijkt dat in de Verenigde Staten aan tolken in de medische sector regelmatig wordt gevraagd patiënten in een rolstoel van de ene afdeling naar de andere te rijden (‘u gaat immers toch die kant op?’); hen wordt gevraagd een medische anamnese af te nemen en samen met de patiënt formulieren in te vullen voordat de patiënt de spreekkamer in gaat; hen wordt gevraagd de patiënt te overtuigen van het nut van een bepaalde behandeling; op de kinderen van een patiënt te passen; patiënten gerust te stellen (‘in de eigen taal is het toch meer vertrouwd’); een tegenstribbelend kind vasthouden opdat het kan worden gevaccineerd; een patiënt naar huis brengen; uit te leggen hoe een bepaalde behandeling wordt uitgevoerd (‘u hebt dit al zo vaak gehoord dus dit kunt u wel zelf’);  et cetera. Er werd hen zelfs wel eens gevraagd een diagnose te suggereren of deze te bevestigen; hen werd een mening gevraagd over de geestelijke gesteldheid van de patiënt of over het waarheidsgehalte van hun uitspraken; ze worden soms behandeld als een wandelend medisch dossier (‘u kunt me wel vertellen wat de huisarts hierover heeft gezegd’) enzovoorts, enzovoorts.

Interessant hierbij is ook dat deze berichten ook discussie opleverden. Zo lieten een aantal tolken weten het helemaal niet zo erg te vinden om, zonder dat daar een hulpverlener aan te pas kwam, met een patiënt een formulier in te vullen – alhoewel dit wel weer afhangt van de aard van het formulier. In het algemeen zou gelden: hoe medischer de vragen, hoe belangrijker het is om het samen met een hulpverlener in te vullen.

Ik ben er wel benieuwd naar of deze ervaringen specifiek zijn voor de Verenigde Staten, of komen dit soort situaties in Nederland ook voor?  En hoe gaan tolken daar dan mee om? Wat zijn de ervaringen van hulpverleners?  Graag lees ik uw ervaringen via het response formulier!

0 reacties

Er is nog niet gereageerd.

Plaats de eerste reactie!

Plaats een reactie: