Nederlands Chinese

Publications

Bot, Hanneke (2005) Dialogue Interpreting in Mental Health, Amsterdam/New York: Rodopi Publishers.

This can be ordered  via Rodopi or Amazon.

Below you find a selction of the publications of Hanneke Bot. Most of these publications can be ordered via e-mail.

Publication list

About interpreting

Books

2005     Dialogue Interpreting in Mental Health, Brill / Rodopi Publishers

2013 Taalbarrières in de zorg: over tolkenbeleid en tolken met beleid (Language barriers in healthcare: about interpreter policy and working strategically with interpreters); Van Gorcum Publishers. A book in Dutch about interpreter-assisted communication, based on her own experience and research and including her knowledge about bilingual communication in mental health care and in other sectors of society. It also gives background information on Dutch migrant laws and regulations, it filosifies about the concept ‘foreign language’ and polyglossy ; it addresses countertransference issues in this realm.

Articles

2009   Role Models in Mental Health Interpreting. In: de Pedro Ricoy, R,  I. Perez and C. Wilson(eds) Interpreting and Translating in Public Service Settings. Manchester, UK, St. Jerome Publishing, p 115 – 126.

2008    with M. Reneman & A. Samson.  de Klachtenadviescommissie Tolken. In: Nieuwsbrief Asiel en Vreemdelingenrecht  Uitgave: VluchtelingenWerk Nederland, Landelijk Bureau, Amsterdam (ISSN 1389-9562), 2008: nr 5: 305 – 318.

2008  with van F. van Hest.  Babel in behandeling: groepstherapie met asielzoekers, vluchtelingen en tolken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid  63: 5: 388-399

2009   with F. van Hest. Meertalige groepstherapie met tolken, deel 3 en slot. In: Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie, jrg 4: 4:5 -16

2008  with F. van Hest. Meertalige groepstherapie met tolken deel 2. In: Groepen. Tijdschrift voor groepsdynamica & groepstherapie  jrg 3: 2: 21 -36

2007    Gespreksvoering met behulp van een tolk. In: de Psycholoog 42: 362 – 367

2007    met Dickover, D.W, Patterns of Communication through interpreters: letter to the editor. In: Journal of General Internal Medicine 2007: 22:  895

2006    met David Engelhard, Koorts op z’n Arabisch; tolk biedt uitkomst bij spreekuur van huisarts. In: NRC-Next, 1 september 2006

2006    Community Interpreting in Mental Health: research issues. In: Hertog. E & B. van der Veer (eds) Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting, Linguistica Antverpiensia 5/2006

2005   Dialogue Interpreting as a specific case of reported speech. In: Interpreting 7:2, 237 – 261

2005   Vuistregels voor het werken met een tolk, Digitale Nieuwsbrief  No 45, NIP, sectie Revalidatie

2004   met C.Wadensjö, The Presence of a Third Party: A Dialogical View on Interpreter-asssisted treatment. In: Drosdek,B & J.Wilson, Broken Spirits, Brunner-Routledge p.355-378

2004    Werken met tolken in de geestelijke gezondheidszorg. In: Mouthaan. K.A.A., J.E.  de Neef &  J.Tenwolde (red)  Handboek Interculturele Zorgverlening, Amsterdam: Elsevier, aanvulling december 2004, p.II .7. 1-24

2003    Quality as an Interactive Concept: interpreting in psychotherapy. In:  Collados Aís, A., M.F.Sánches & D.Gile (eds), La Evaluación de la Calidad en Interpretación : Investigación, Actas del I Congreso Internacional sobre Evaluación de la Calidad en Interpretación  de Conferencias, Almunecar 2001, Granada: Editorial Comares: Interlinguas 37: p 33-45

This article was also published in a Chinese book on translators (2003).

2003    The Myth of the Uninvolved Interpreter in Mental Health and the Development of a Three-Person Psychology. In: Brunette,L., G.Bastin, I.Hemlin & H.Clarke (eds), 2003, The Critical Link3, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p.27-35

1998    met I. Klerk, Handicap of Pluspunt? Psychotherapie met de hulp van een tolk, Culturen binnen Psychiatrie Muren VI, symposium verslag.

This article was also published in  Filter, tijdschrift voor vertalen & vertaalwetenschap, 5e jrg no.2, juni 1998, p 2-9

1998    Werken met tolken in psychotherapie, Tijdschrift voor Psychotherapie, [24] 5, p.311-327

Reviews

-, 2008 , Tolken in het publieke domein. (recensie van Hertog, E. & B. van der Veer (eds) ( 2006), Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting. Linguistica Antverpiensia, New Series 5/2006; Pöchhacker, F. & M. Schlesinger (eds) (2007) Healthcare Interpreting. Amsterdam: Benjamins;  Wadensjö, C., B. Englund Dimitrova & A.L.Nilsson (eds) (2007)The Critical Link 4. Amsterdam: Benjamins). In:  Filter, Tijdschrift over vertalen, jrg 15: 2: 73 -77

Bot H. & J. Olsthoorn (2009) , Salaets, H, Einnibert Segers en Henri Bloemen, Terminologie van het Tolken. In: Filter, Tijdschrift over vertalen, 16: 2: 60 – 62

2007    Ball,M (ed) Clinical Sociolinguistics, Blackwell 2005.  Applied Linguistics
2004    Tribe, R. & H. Raval (eds) 2003, Working with Interpreters in Mental Health, Hove & New York: Brunner Routledge. In: Intervention International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counseling in Areas of Armed Conflict, vol.2 no 1, p.67-69
2000   Wadensjö,C.1998 Interpreting As Interaction, London & New York: Longman, Filter, Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap, 2000, Vol.7, no.2,

2005    Mascini, P. & N. Doornbos, Onbekend Terrein, Grenzen van het Vreemdelingenbeleid, Themanummer, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.  N.Doornbos, 2003, De Papieren Asielzoeker, institutionele communicatie in de asielprocedure, Nijmegen: Instituut voor Rechtssociologie / Centrum voor Migratierecht, Universiteit van Nijmegen.  In: Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, jrg. 60, no.7/8 p.786 -789

About psychotherapy

 2007   met F. van Hest, Meertalige groepstherapie met tolken deel I. In: Groepen,. Tijdschrift voor groepsdynamica & groepstherapie 2: 2: 9 – 26

2002   Psychotherapie met asielzoekers en vluchtelingen. In:  Bot, Braakman, Wassink & Preijde (eds) Culturen op de Vlucht, over transculturele psychiatrische zorg aan asielzoekers en vluchtelingen,  Wolfheze: de Gelderse Roos p 91 – 94

1999    met M.Kooyman, Seksueel getraumatiseerde vrouwelijke vluchtelingen, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 99-6, p.630-640

An English translation of this article was published in:

Bot, H. & M.Kooyman (1999), Traumatic experiences among female refugees in the Netherlands and the consequences to their mental health,  Torture, Vol.9, No.4, p.110-114

1990   Transference and Countertransference in Cross-Cultural Therapies, The Psychotherapy Patient, Vol.7, No.1/2, p. 85-103

1989   Psychoanalytic Psychotherapy in Africa: Kenyan Experiences. In: Peltzer, K. & P.O.Ebigbo, Clinical Psychology in Africa, a textbook for universities and para-medical schools, University of Nigeria, Enugu Campus, p. 575-585

1989    met V. Van Looij, Psychologische Hulpverlening in Kenia: een dubbelverslag, De Psycholoog, 24: 5: 236-242

1988   Overdracht en Tegenoverdracht in Cross-raciale Therapieën, Tijdschrift voor Psycho-therapie, 14 (6)

Book reviews

2006    J. Knipscheer & R. Kleber (red.) 2005.  Psychologie en de multiculturele samenleving. Amsterdam: Boom Onderwijs. In: Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, 61: 10: 883 – 886

2006    Rohlof, Hans & Ton Haans (red), 2005, Groepstherapie met vluchtelingen, transculturele praktijk, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. In: Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, 61: 3: 277 -279

1994     V.Seth, 1993, A Suitable Boy. In: Tijdschrift voor Psychotherapie, 20: 6: 381-383

2004     Mulders, M. (red) 2003, Getuigenis en Verbondenheid, oorlogsverkrachting en huiselijk geweld in voormalig Joegoslavië, trainers over hun werk voor de hulpverlening. In:  Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, 59:1: 84-86

2004     Asperen, E. van, Interculturele Communicatie & Ideologie, Utrecht: Pharos. In:  Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid  59:1: 86-89

2000    Akhtar, S., (1999) Immigration and Identity, Turmoil, Treatment and Transformation, Jason Aronson Inc., New Jersey / London. In:  Tijdschrift voor Psychoanalyse 6: 4: 243 – 248

Reports of meetings

2007    met F. Engelhard, Gek met Dieren, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 62: 09: 775-778

2007     Yalom in Nederland, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 62: 12: 1072 – 1075

2006     Persoonlijkheid in transcultureel perspectief. In: Maandblad geestelijke Volksgezondheid 61: 09: 761 – 763

2005     Migratie in Psychoanalyse. In:  Maandblad Geestelijke Volksgezondheid,  60: 7/8, p 764 – 766

2005    Als slachtoffers van geweld ook daders zijn. In:  Cogiscope 1: 3: 2 – 5

2004     Rampen, trauma’s en behandeling, verslag van de workshop ‘Complexity of the post traumatic reactions beyond the PTSD: phenomenology and treatment implications’ door J.D.Lindy. In : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59: 11: 951-953

2002     Getuigenissen van Trauma. In:  Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, 57:1:113-119

This review was also published (slightly modified) in:  ICODO -Info, tijdschrift over  gevolgen van oorlog en geweld, jrg nr.19, nr.1, juni 2002

2000   Tegenoverdracht in Post traumatische therapieën,  verslag workshop ‘Transference, empathic strain and countertransference in post-traumatic therapies’ gegeven  door John P. Wilson. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 55: 9: 836-839

1998    Africa Revisited, verslag van de First African Conference on Psychotherapy, Kampala, Uganda. In: Tijdschrift voor Psychotherapie 4: 270-275