Chinese

Hanneke Bot

De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook voor mensen met een migratie-achtergrond en voor hen die niet of slecht Nederlands spreken.
De tijd dat hulpverleners in hun praktijk géén patiënten van buitenlandse origine aantroffen, is nu toch wel echt voorbij. We leven in een tijdperk waarin superdiversiteit meer en meer de norm is. ‘Transculturele’ hulpverlening, gericht op die ‘vreemde ander’ als lid van een bepaalde etnische groep, gaat voorbij aan een ieders eigenheid. Voor een toegankelijke zorg is het nodig dat elke mens wordt bezien voor wie hij of zij is, in zijn of haar context. Aandacht voor taal en voor migratie als life-event is daarbij van levensbelang opdat een ieder die hulp nodig heeft, die ook krijgt.

‘we zien er anders uit, maar we zijn allemaal van dezelfde soort’ (Nujeen Mustafa, NRC–Handelsblad 21.11.16)

Hanneke Bot helpt tolken, hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers bij het bedenken van strategieën om taalbarrières te slechten en om, onder het motto ‘de ontvreemding’, zorg te bieden aan een divers publiek.

;Hanneke Bot, research, training and consultancy in professional communication with an interpreter; the psychology of migration’.
Hanneke Bot investigates bilingual and multilingual communication, has a global network of researchers in this field and publishes on this topic in national and international journals. She focuses on social, psychological, translational and discursive aspects of multilingual communication and advices in policymaking in this field.

She trains interpreters and the professionals using their services in the specific aspects of bilingual communication.

She lectured several years at the Catholic University Leuven, campus Lessius in Antwerp in the Master Interpreting.

More and more she is interested in the psychological aspects of migration, following publications of S.Akhtar, as a key to the succesful treatment of asylum seekers and refugees in mental health care.