Terminologie in het Nederlandse taalgebied, 18 november 2016

Onder de titel ‘Terminologie in de geestelijke gezondheidszorg – de uitdagingen’ presenteerde ik op deze studiedag, georganiseerd door NL-Term, een betoog over de rol van idioom en idiolect in de gesprekken tussen therapeut en patiënt. In de gesprekken van het duo behandelaar – patiënt ontstaat een typische vorm van taalgebruik, eigen aan dit duo. Wanneer dit soort gesprekken wordt getolkt, levert de vertolking van idioom en idiolect juist problemen op. Vaktermen spelen in dit soort gesprekken meestal niet zo’n grote rol; zo ze al worden gebruikt, worden ze door de therapeut uitgelegd.

Alle presentaties van deze studiedag zullen eind 2017 worden gepubliceerd in de serie NL-TERM Publicaties in de reeks Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

24 November 2016   Geen reacties

Empathie in getolkte gesprekken – hoe zorgt de tolk dat dit ook overkomt?

Op de Critical Link Conferentie in Edinburgh Schotland in juni 2016 presenteerde Emilia Iglesias-Fenrnández ( Universiteit van Granada, Spanje) haar onderzoek naar de weergave van empathie in getolkte gesprekken via de telefoon. Uit onderzoek van mono-linguïstische gesprekken blijkt dat empathie niet alleen wordt vormgegeven door de woorden en door gesprekstechniek (meer back-channeling bijvoorbeeld) maar ook door langzamer te spreken, de klinkers langer uit te rekken en meer te variëren in toonhoogte (zie bijvoorbbeeld Gussenhoven 2002).
Er wordt altijd gezegd dat een probleem bij tolken via de telefoon is dat tolken non-verbale signalen van de sprekers niet kunnen opmerken en dat daardoor de gevoelslading soms moeilijk te vatten is en dus niet door te geven is. Deze non-verbale variabelen zijn echter auditief. Iglesias-Fenrnández benadrukt dat deze te horen non-verbale signalen belangrijk zijn. Tolken kunnen zich trainen deze signalen te herkennen. Dan kunnen ze deze oppikken en doorgeven.

3 August 2016   Geen reacties

Specialisatie cursus voor tolken in de ggz

Het afgelopen voorjaar gaven we voor de vijfde keer de specialisatie ‘ggz voor tolken, tolken in de ggz’ aan. Ook dit jaar weer samen met mededocenten Erwin van Meekeren (www.meek-it.com), Jackie June ter Heide (www.psychotraumanet.org/nl/experts/heide-jackie-june-ter) en voor de eerste keer ook met trainingsacteur Kars Penninx (www.planatrainingsacteurs.nl/kars-penninx). Dit is zeer goed bevallen; de evaluaties waren buitengewoon goed.
De hele specialisatie bestaat uit zes webinars en vier trainingsdagen. Er zijn dit jaar zo veel aanmeldingen dat we de trainingsdagen twee maal aanbieden. In het najaar volgt een tweede serie trainingsdagen. Er zijn daarvoor nog een zeer beperkt aantal plaatsen vrij. Wie de webinars nog niet heeft gevolgd, kan de opnames daarvan nog aanschaffen. De trainingsdagen vinden plaats op 8 oktober, 12 en 25 november en op 10 december. Zie hiertoe de website van KTV: www.ktv-kennisnet.nl

30 July 2016   Geen reacties

Sindbad onderscheiding voor Hanneke Bot

17 okt 2013
Hanneke Bot wint Sindbadonderscheiding, uitgegeven door het Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Interculturalisatie

De Sindbad onderscheiding 2013 gaat dit jaar naar psychotherapeute en sociologe Hanneke Bot. Dr. Hanneke Bot ontvangt de onderscheiding voor haar werk met tolken in de behandeling van niet-Nederlandstalige cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en haar inzet voor een goede tolkenvoorziening.

Bot promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 2005 op een onderzoek naar communicatieprocessen in gesprekken die met de hulp van een tolk worden gevoerd in de geestelijke gezondheidszorg.

Sindbad prijs
De Sindbad prijs van het NIP wordt jaarlijks uitgereikt aan een collega die op wetenschappelijk gebied en/of in het werkveld een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de interculturalisatie van de psychologie. Eerdere Sindbadonderscheidingen gingen naar onder andere dr. Ype Poortinga, drs. Mohsen Edrisi en drs. Rob van Dijk.

20 October 2013   Geen reacties

Taalbarrieres in de zorg, over tolkenbeleid en tolken met beleid

in het voorjaar van 2013 verscheen eindelijk mijn nieuwe boek: een combinatie van een ‘gepopulariseerde’ versie van mijn proefschrift en – over de gespreksvoering met een tolk - met  een belangrijke toevoeging over tolkenbeleid. Hoe kijken we aan tegen ‘vreemde’ talen  en mensen die geen Nederlands spreken? Moeten we de zorg ook voor hen toegankelijk maken of moeten ze eerst Nederlands leren spreken? En is dit laatste wel een realistische en redelijke eis? Wie over deze vragen op een rustige wijze wil nadenken, zonder te vervallen in  emoties over welke taal beter is dan de andere, leze dit boek.

U kunt dit boek bestellen via www.vangorcum.nl

 

11 October 2013   Geen reacties

mei 2011: minister stopt vergoeding tolken in de zorg

De Minister van VWS, mw. Schippers, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten van plan te zijn om met ingang van 1 januari 2012 tolkdiensten in de gezondheidszorg niet meer te vergoeden.

Communicatie is een vitaal onderdeel van de gezondheidszorg. Patiënten die niet begrijpen waarom een behandeling wordt gegeven, werken er meestal ook niet aan mee. Taalproblemen vormen een belangrijke drempel voor goede zorg.  [Lees verder →]

13 April 2013   Geen reacties

Tolken vormen de hoofdstructuur van de interculturalisatie

 Er is de afgelopen decennia hard gewerkt om de zorg aan inwoners van allochtone afkomst op hetzelfde niveau te krijgen als de zorg aan autochtone Nederlanders. De taalbarrière bleek telkens weer het belangrijkste obstakel te zijn voor goede zorg aan deze groep patiënten. Maar met de inzet van professionele tolken bleek het mogelijk om ook aan niet-Nederlands sprekenden op een hoog niveau zorg te verlenen.

Tolken zorgen voor een directe verbinding tussen hulpverlener en patiënt. Ze zorgen er op die manier voor dat de diverse initiatieven op het gebied van de interculturalisatie kunnen worden uitgevoerd. Tolken vormen de  hoofdstructuur voor de interculturalisatie.   [Lees verder →]

17 December 2011   Geen reacties

Tolken in de zorg misschien straks niet meer vergoed

Mw. Schippers, Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voorgesteld met ingang van 1 januari 2012 tolkdiensten in de zorg niet langer te vergoeden. Patienten moeten zelf Nederlands spreken, een kennis of familielid meenenem of zelf voor een professionele tolk zorgen. Een waardevolle en goed functionerende voorziening zou hiermee de nek om worden gedraaid. Hanneke Bot schreef hierover samen met Ludwien Meeuwesen (Universiteit van Utrecht) en Hans Harmsen (Erasmus Medisch Centrum) een brief aan de Minister.

31 July 2011   Geen reacties

Healthcare interpreting: research and practise

 Workshop by dr. Encarnacion Postigo Pinazo (University of Malaga, department of  Translation and Interpreting, Spain), and Dr. Hanneke Bot (Bot-bct) in cooperation with the University of Utrecht, Prof. Dr. T. Naaijkens.

The Workshop has been awarded 5 Permanent Education points for interpreters by the Bureau Wbtv, which holds the Dutch Registry of Sworn Interpreters and Translators.

Dr Postigo and dr Bot will give a overview of empirical research in interpreting in healthcare, illustrated with some research material (videofragments, transcripts) to discuss research methods, conclusions and ensuing dilemma’s.   [Lees verder →]

17 July 2010   Geen reacties

Europese aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

 Net zoals de gezondheidszorg, moeten ook de tolk- en vertaaldiensten in de publieke sector meedoen met het circus dat Europese aanbesteding en marktwerking heet. Concreet betekent dit dat op dit moment de tolk- en vertaaldiensten voor de gezondheidszorg opnieuw worden aanbesteed. [Lees verder →]

12 April 2010   Geen reacties