17 okt 2013
Hanneke Bot wint Sindbadonderscheiding, uitgegeven door het Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Interculturalisatie

De Sindbad onderscheiding 2013 gaat dit jaar naar psychotherapeute en sociologe Hanneke Bot. Dr. Hanneke Bot ontvangt de onderscheiding voor haar werk met tolken in de behandeling van niet-Nederlandstalige cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en haar inzet voor een goede tolkenvoorziening.

Bot promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 2005 op een onderzoek naar communicatieprocessen in gesprekken die met de hulp van een tolk worden gevoerd in de geestelijke gezondheidszorg.

Sindbad prijs
De Sindbad prijs van het NIP wordt jaarlijks uitgereikt aan een collega die op wetenschappelijk gebied en/of in het werkveld een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de interculturalisatie van de psychologie. Eerdere Sindbadonderscheidingen gingen naar onder andere dr. Ype Poortinga, drs. Mohsen Edrisi en drs. Rob van Dijk.

20 October 2013   Geen reacties

Taalbarrieres in de zorg, over tolkenbeleid en tolken met beleid

in het voorjaar van 2013 verscheen eindelijk mijn nieuwe boek: een combinatie van een ‘gepopulariseerde’ versie van mijn proefschrift en – over de gespreksvoering met een tolk - met  een belangrijke toevoeging over tolkenbeleid. Hoe kijken we aan tegen ‘vreemde’ talen  en mensen die geen Nederlands spreken? Moeten we de zorg ook voor hen toegankelijk maken of moeten ze eerst Nederlands leren spreken? En is dit laatste wel een realistische en redelijke eis? Wie over deze vragen op een rustige wijze wil nadenken, zonder te vervallen in  emoties over welke taal beter is dan de andere, leze dit boek.

U kunt dit boek bestellen via www.vangorcum.nl

 

11 October 2013   Geen reacties

mei 2011: minister stopt vergoeding tolken in de zorg

De Minister van VWS, mw. Schippers, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten van plan te zijn om met ingang van 1 januari 2012 tolkdiensten in de gezondheidszorg niet meer te vergoeden.

Communicatie is een vitaal onderdeel van de gezondheidszorg. Patiënten die niet begrijpen waarom een behandeling wordt gegeven, werken er meestal ook niet aan mee. Taalproblemen vormen een belangrijke drempel voor goede zorg.  [Read more →]

13 April 2013   Geen reacties

Tolken vormen de hoofdstructuur van de interculturalisatie

 Er is de afgelopen decennia hard gewerkt om de zorg aan inwoners van allochtone afkomst op hetzelfde niveau te krijgen als de zorg aan autochtone Nederlanders. De taalbarrière bleek telkens weer het belangrijkste obstakel te zijn voor goede zorg aan deze groep patiënten. Maar met de inzet van professionele tolken bleek het mogelijk om ook aan niet-Nederlands sprekenden op een hoog niveau zorg te verlenen.

Tolken zorgen voor een directe verbinding tussen hulpverlener en patiënt. Ze zorgen er op die manier voor dat de diverse initiatieven op het gebied van de interculturalisatie kunnen worden uitgevoerd. Tolken vormen de  hoofdstructuur voor de interculturalisatie.   [Read more →]

17 December 2011   Geen reacties

Tolken in de zorg misschien straks niet meer vergoed

Mw. Schippers, Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voorgesteld met ingang van 1 januari 2012 tolkdiensten in de zorg niet langer te vergoeden. Patienten moeten zelf Nederlands spreken, een kennis of familielid meenenem of zelf voor een professionele tolk zorgen. Een waardevolle en goed functionerende voorziening zou hiermee de nek om worden gedraaid. Hanneke Bot schreef hierover samen met Ludwien Meeuwesen (Universiteit van Utrecht) en Hans Harmsen (Erasmus Medisch Centrum) een brief aan de Minister.

31 July 2011   Geen reacties

Healthcare interpreting: research and practise

 Workshop by dr. Encarnacion Postigo Pinazo (University of Malaga, department of  Translation and Interpreting, Spain), and Dr. Hanneke Bot (Bot-bct) in cooperation with the University of Utrecht, Prof. Dr. T. Naaijkens.

The Workshop has been awarded 5 Permanent Education points for interpreters by the Bureau Wbtv, which holds the Dutch Registry of Sworn Interpreters and Translators.

Dr Postigo and dr Bot will give a overview of empirical research in interpreting in healthcare, illustrated with some research material (videofragments, transcripts) to discuss research methods, conclusions and ensuing dilemma’s.   [Read more →]

17 July 2010   Geen reacties

Europese aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

 Net zoals de gezondheidszorg, moeten ook de tolk- en vertaaldiensten in de publieke sector meedoen met het circus dat Europese aanbesteding en marktwerking heet. Concreet betekent dit dat op dit moment de tolk- en vertaaldiensten voor de gezondheidszorg opnieuw worden aanbesteed. [Read more →]

12 April 2010   Geen reacties

tolken via de telefoon neemt grote vlucht – voldoet het ook?

 Al sinds een aantal jaren is de trend dat tolkdiensten vooral telefonisch worden geleverd. Dit heeft een aantal evidente voordelen. De tolken hoeven niet meer te reizen – dit scheelt tijd en ook veel fileleed en de daaraan gerelateerde stress. Bij het Tolk – en Vertaalcentrum Nederland kunnen bovendien tolkdiensten in zeer veel talen zonder vooraf te reserveren via de telefoon à la minute worden geregeld. Voor afnemers is dit een enorm voordeel: geen geregel vooraf, geen zorgen dat de patiënt niet op tijd is, et cetera. Maar zijn er ook nadelen? [Read more →]

12 March 2010   Geen reacties

Moeten patienten Nederlands spreken?

De PVV stelde kort geleden kritische vragen in de Kamer over een bedrag van ruim 10 miljoen dat in 2008 door de overheid aan tolken was uitgegeven. De PVV vindt dat iemand die een tolk nodig heeft, die zelf moet betalen. Dit gaat lijnrecht in tegen het overheidsbeleid. Justitie en Volksgezondheid leggen de nadruk op toegankelijkheid van het rechtssysteem en de gezondheidszorg voor elke burger.  [Read more →]

19 May 2009   Geen reacties

Kunt u mevrouw misschien naar huis brengen?

 Via de listserve van de Amerikaanse National Council of Interpreters in Health Care (NCIHC) werd een inventarisatie gehouden van dingen die tolken wel eens waren gevraagd te doen die ze niet bij hun rol als tolk vonden passen. Het doel hiervan was dit te gebruiken in een training voor medisch personeel dat moest leren om met tolken om te gaan. De vraag leverde een grote en snelle respons op – waaruit ik opmaak dat het een vraag is die tolken aanspreekt.

Uit de antwoorden blijkt dat in de Verenigde Staten aan tolken in de medische sector regelmatig wordt gevraagd patiënten in een rolstoel van de ene afdeling naar de andere te rijden (‘u gaat immers toch die kant op?’); [Read more →]

12 August 2008   Geen reacties